- SAKA opgeheven

Het spijt ons jullie te moeten laten weten dat we de stichting amateurkunst Amsterdam, SAKA, hebben ontbonden. We hebben geprobeerd ons afscheid van het Amsterdamse amateurkunstenveld te voorkomen. Enerzijds omdat we, en dit is wellicht hoogmoedig, denken dat we nog steeds iets voor dit veld kunnen betekenen; anderzijds omdat we ons werk met veel plezier doen.

Aanleiding voor de beslissing om onze werkzaamheden te staken is dat we niet over de middelen beschikken om ons op een volwaardige manier in te zetten voor onze adviserende en ondersteunende taken. Een tijdlang hebben we onbezoldigd gewerkt, maar het goed behartigen van de belangen van zo’n omvangrijk en divers amateurkunstenveld als het Amsterdamse kost meer tijd dan wij ons onbetaald kunnen veroorloven. De mogelijkheden voor een gezond ‘verdienmodel’ hebben we onderzocht, maar niet gevonden en onze werkzaamheden als adviseur, informant en verbinder komen helaas niet in aanmerking voor een subsidie van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst.

Lees verder

- Over het SAKA netwerk

We zijn bezig om de netwerk informatie en vooral de categorieën indeling op deze website bij te werken. Dit blijkt minder eenvoudig dan gehoopt, waardoor het nu even lastig zoeken is. Excuses daarvoor!!

- Moet de harmonie niet gewoon op de schop?

Dwarsfluitiste en muziekdocente Sophie de Ruijter deed onderzoek naar het jeugdlid van een harmonie. Zij vroeg zich af: wat wil zo’n jeugdlid nou écht en hoe zorgen we er met zijn allen voor dat jongeren lid blijven? Sophie geeft een samenvatting van haar bevindingen, inclusief nuttige tips. Want de toekomst van de harmonie gaat haar zeer aan het hart. ‘Ik ben zoals je weet een kind van de harmonie.’ Lees het hele artikel zoals verschenen in de Nieuwsbrief (oktober 2015) van het LKCA.

- Kunst: het beste middel tegen blikvernauwing

“De politiek vraagt steeds meer van de kunsten, maar betaalt minder. En de kunsten? Die verweren zich slecht. Het collectief is zwak en onderling verdeeld. Dat doet de wetenschap beter”, constateert Robbert Dijkgraaf in zijn toespraak op 30 augustus 2015 ter opening van het 13e Paradisodebat ter afsluiting van de Uitmarkt en ter opening van het nieuwe culturele seizoen.

De inhoud van zijn toespraak werd op 29 augustus in de NRC gepubliceerd. Deze link verschaft toegang tot het artikel.